logement

Loi Logement 2018

Le président français Emmanuel Macron a mis en place une nouvelle loi logement en 2018 afin de relancer le secteur de l'immobilier neuf et du logement locatif. Avec cette politique libérale depuis son élection, les français ont bon espoir de voir leur pression fiscale diminuer.

Verlaging van de fiscale en parafiscale druk, zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen en ondernemers. Snelrecht en nultolerantie ten aanzien van recidiverende criminelen.

Meer middelen en meer blauw op straat teneinde elke vorm van gewelddadige criminaliteit uit te roeien.

Geen stemrecht voor migranten en strenge herziening van de huidige snel-Belgwet

Stopzetting van het gedoogbeleid inzake softdrugs.